top of page

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľnaRiaditeľka materskej školy Bodvianska 4, Bratislava Vám oznamuje, že poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom z elkovaného pracoviska Materskej školy Šíravská 8, Bratislava dňa 5.12.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.Comments


bottom of page