top of page

OZ Bodvianska

OZ Združenie rodičov detí Bodvianska 5083/4, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa bolo zaregistrované v roku 2017 na pomoc pri vytváraní modernejších podmienok, pri realizácii výchovno-vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku. 

Cieľom OZ

• finančne podporovať harmonický rozvoj detskej osobnosti realizáciou nadštandartných školských akcií 
• zabezpečiť materiálno technické vybavenie pre deti, čím získavajú kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast a kreativitu. 

2% z daní

link ako poukázat 2 percentá z dane: http://www.dvepercenta.sk/navod.php 
tlacivo nájdete TU

Ďalšie informácie a údaje

Číslo účtu (IBAN): SK48 0900 0000 0051 3737 8517

BIC: GIBASKBX
IČO: 51122570

Kids Drawing

OZ rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA

OZ  Združenie rodičov a priateľov detí ŠÍRAVKA, Šíravská 8, 821 07 Bratislava

Cieľom OZ

  • otvorenosť všetkým generáciám pri podpore VVP

  • finančne podporovať všestranný a harmonický rozvoj detskej osobnosti realizáciou nadštandartných školských akcií

  • finančne zabezpečiť materiálno technické vybavenie, čím  vytvoriť z predškolského zariadenia miesto, kde deti získajú kvalitatívnu a kvantitatívnu prípravu pre svoj ďalší osobný rast

2% z daní

link ako poukázat 2 percentá z dane: http://www.dvepercenta.sk/navod.php 
tlacivo nájdete TU

Ďalšie informácie a údaje

Číslo účtu (IBAN): SK39 0200 0000 0026 5740 7656

BIC: SUBASKBX
IČO: 42172811

Kids Playing with Chalk
bottom of page