top of page

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 31.10.2022 a 18.11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.Comentarios


bottom of page