top of page

!! Dôležité !!

Vážení rodičia, na základe vysokej chorobnosti detí našej materskej školy, po dohode so zriaďovateľom a podľa odporúčania RÚVZ, prerušujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť na Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava a el. pracoviska Šíravská 8, Bratislava od 13.12. 2022 do 16.12 2022 vrátane. Nástup do materskej školy bude dňa 19.12.2022. Deti budú zo stravy odhlásené automaticky. Mgr. Iveta Stranovská riaditeľka materskej školy

bottom of page